NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN DAN TMT   RIWAYAT KURSUS     
  TMT a.  TMT. Jabatan Terakhir  MASA        PENDIDIKAN 
    b.  TMT Eselon/TK. Jab  KERJA        TERAKHIR 
2 3 4 5 6 7
H. AGUS BUSTAMI, S. Hut  Penata Muda Tk. I Pengumpul dan Pengolah Data  21 th 08 Bln 1. PKLI 1987 Sarjana Fakultas Kehutanan 
710013208 (III/b) Desimilasi dan Sosialisasi    2. Perjenjangan  1988 Jurusan Manajemen Hutan 
Lahir : Banjarmasin   01/04/2003 a.  23/01/2004 3. PPKLI 1990 UNLAM Tahun 2000
Tgl.  : 26-08-1965 (40 Th)       4. PPKBRI 1991  
5. KHTA 1995
        6. Teknis Dok-SML ISO 9001 2003  
7. PSAK 32 2004
        8. CE. Marking  2005